Directe toegankelijkheid Logopedie

STAP 1: AANMELDING

Hierbij neemt u zelf contact op met de logopedist.

STAP 2: (AANVULLENDE) ANAMNESE

Neem voor de eerste afspraak uw zorgpasje en ID-kaart/paspoort mee.

Een DTL-anamnese verloopt net even anders en duurt langer dan een ‘gemiddelde’ logopedische anamnese. Hierbij zal de logopedist vragen stellen die betrekking hebben op uw algehele gezondheid. Zodra er namelijk meerdere gezondheidsklachten zijn zult uw vooralsnog de (huis-)arts moeten bezoeken voor een verwijzing.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-anamnese volledig, kijk in uw polisvoorwaarden wat voor kosten uw verzekering dekt.

STAP 3: (AANVULLEND) ONDERZOEK

Na de anamnese volgt een onderzoek gericht op de klacht/hulpvraag. Verder kunnen er observaties plaatsvinden betreft het slikken en afwijkende mondgewoonten.

STAP 4: ANALYSE

Na de anamnese en het onderzoek wordt er een logopedische diagnose gesteld. Deze wordt in het beginverslag beschreven en met u besproken.

STAP 5: BEHANDELPLAN

Aan de hand van de logopedische diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan bevat lange en korte termijndoelen. Het lange termijndoel is het doel dat aan het eind van de therapie behaald zou kunnen/moeten worden. De korte termijndoelen zijn doelen die een korter tijdsbestek omvatten, meestal 3 maanden of 6 maanden. De doelen worden tevens beschreven in het beginverslag en met u besproken.

STAP 6: BEHANDELING

Vervolgens start de behandeling. In de meeste gevallen houdt dit in dat de logopedie één keer per week plaatsvindt. Elke behandeling duurt een half uur.
Wanneer het nodig is en u toestemming geeft zal er overleg plaatsvinden met derden (zoals school, arts, etc.)

Onze praktijk heeft nauwgezet contact met scholen.

STAP 7: EVALUATIE

Wanneer er na gemiddeld 6 maanden herhaaldelijk onderzoek heeft plaatsgevonden worden de resultaten besproken en wordt de logopedische diagnose en behandelplan, indien van toepassing, herzien. Niet bij alle klachten wordt u opnieuw onderzocht, soms volstaat een mondelinge evaluatie.

STAP 8: AFSLUITING

Wanneer het logopedische einddoel is behaald wordt de logopedie afgesloten. Er wordt een eindverslag gemaakt. Deze krijgt u toegezonden.