Wat doen wij?

Spraak

4-tal Ztekst-ballon

Hierbij kunt u denken aan de volgende problemen/knelpunten: 

 • moeite met de uitspraak van klanken en/of woorden (zoals: slissen);
 • verwisselen van klanken (vooorbeeld: keuken – leuten);
 • verminderde verstaanbaarheid;
 • stotteren en broddelen (onvloeiendheid van spreken);
 • spraakproblemen door hersenletsel of ten gevolge van een spierziekte (zoals: Parkinson).

Taal

TAAL 400x300 Z Ballon

Neem contact met ons op bij het herkennen van één van deze punten:

 • receptieve taalproblemen (als begrijpen van woorden, zinnen, verhalen e.d.);
 • productieve taalproblemen (als formuleren van zinnen, woordenschat, vertellen van verhalen etc.);
 • taalachterstand (TOS)
 • advies voor een meertalige opvoeding;
 • taalproblemen door hersenletsel (zoals Afasie).

Stem

STEM 400x300

Wij helpen u bij klachten als:

 • hoesten, heesheid of een schorre stem;
 • pijnklachten of brokgevoel in het keelgebied;
 • ademhalingsproblemen als hyperventilatie, COPD en astma;
 • beperkingen in het beroep door stemklachten;
 • logopedische revalidatie na een stembandoperatie;
 • stemproblemen door hersenletsel of ten gevolge van een spierziekte (zoals: Parkinson).

Slikken

slikken 400x300

Wij kunnen u helpen bij de volgende klachten:

 • afwijkende tandstand door aangeleerd slikgedrag;
 • moeite met slikken door brokgevoel in keelgebied;
 • eet- en drinkproblemen op jonge leeftijd;
 • slikproblemen door hersenletsel of ten gevolge van een spierziekte (zoals: Parkinson).

Gehoor

GEHOOR 400x300

Logopedisten kunnen tevens hulp bieden bij:

 • slechthorendheid waardoor moeite met spraakverstaan;
 • verwerken van auditieve opdrachten;
 • luisterproblemen;
 • spraakafzien (oftewel: liplezen).