Werkwijze

 

STAP 1: AANMELDING

Aanmelding vindt plaats via ouders, via school, via de huisarts of via een arts of specialist

STAP 2: (AANVULLENDE) ANAMNESE

Dit is een vraaggesprek waarbij de logopedische klacht, de hulpvraag en de belangrijke factoren van invloed worden besproken.

Neem voor de eerste afspraak de verwijsbrief van de (huis)arts mee, uw zorgpasje en ID-kaart/paspoort.

STAP 3: (AANVULLEND) ONDERZOEK

Na de anamnese volgt een onderzoek gericht op de klacht/hulpvraag. Verder kunnen er observaties plaatsvinden betreft het slikken en afwijkende mondgewoonten.

STAP 4: ANALYSE

Na de anamnese en het onderzoek wordt er een logopedische diagnose gesteld. Deze wordt in het beginverslag beschreven en met u besproken. Het verslag wordt met uw toestemming ook naar de verwijzer (en evt. leerkracht) gestuurd.

STAP 5: BEHANDELPLAN

De doelen worden tevens beschreven in het beginverslag en met u besproken.

STAP 6: EVALUATIE

Wanneer er na gemiddeld 6 maanden herhaaldelijk onderzoek heeft plaatsgevonden worden de resultaten besproken en wordt de logopedische diagnose en behandelplan, indien van toepassing, herzien. Niet bij alle klachten wordt u opnieuw onderzocht, soms volstaat een mondelinge evaluatie.

 

Logopedie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zitten in het basispakket en zij hebben geen eigen risico.

Volwassenen dienen rekening te houden met het eigen risico. Onze declaraties worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Wij zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars.